Lưu trữ Danh mục: Nút nhấn phi 22, công tắc xoay

Nút nhấn kín nước, nút nhấn chống nước IP67, nút nhấn chống thấm nước, nút nhấn phi 22, nút nhấn xanh dương , đỏ, nút nhấn mà vàng, đen, nút nhấn xanh lá.

Hộp nút nhấn 1 lỗ

Cung cấp hộp nút nhấn 1 lỗ, kín nước IP65, Hộp điều khiển 1 lỗ. [...]

Công tắc dừng khẩn cấp

Công tắc dừng khẩn cấp, nút nhấn dừng khẩn emergency stop. Công tắc sử dụng [...]

Nút nhấn đèn, nút bấm có đèn 24VDC, 220VAC

Nút nhấn đèn, nút nhấn có đèn 24VDC, 220VAC, nút bấm có đèn. Cung cấp [...]

Nút nhấn có đèn 24vdc 220vac 12vdc

Nút nhấn đèn 24vdc 220vac 12vdc, nút nhấn có đèn 22mm, 25mm, 30mm Cúng cấp [...]

Nút nhấn đôi, nút nhấn kép on off

Nút nhấn đôi, nút nhấn kép on off. Cung cấp nút nhấn đôi, nút nhấn kép on off, nút nhấn on off kiểu hai nút. Nút nhấn on off có đèn [...]

Hộp kín nước 1 lỗ, 2 lỗ, 3 lỗ, 4 lỗ, 5 lỗ

Hộp kín nước 1 lỗ, 2 lỗ, 3 lỗ, 4 lỗ, 5 lỗ. Hộp nút [...]

Nút nhấn tự giữ, nút nhấn dính

Nút nhấn tự giữ, nút nhấn dính. Nút nhấn tự giữ, nút nhấn dính, nút nhấn có đèn on off, nút nhấn duy trì. Các loại [...]

Nút nhấn khẩn cấp, nút nhấn Emergency Stop

Nút nhấn khẩn cấp – Emergency. Nút dừng khẩn cấp Emergency Stop, nút dừng khẩn cấp, emergency stop, nút dừng khẩn. Vòng bảo vệ nút nhấn khẩn cấp, nút ấn khẩn [...]

Chụp nút nhấn kín nước, chụp bảo vệ nhấn khẩn

Chụp nút nhấn kín nước, chụp bảo vệ nhấn khẩn. Chụp bảo vệ nhấn khẩn cấp, chụp bảo vệ cho các loại nút nhấn, chụp bảo vệ, chụp kín nước IP67, chụp cao [...]

Công tắc xoay chìa khóa, phi 22, 2 vị trí, 3 vị trí

Công tắc xoay chìa khóa, phi 22, 2 vị trí, 3 vị trí, công tắc [...]

Công tắc xoay 3 vị trí, 2 vị trí, có đèn

Công tắc xoay 3 vị trí, 2 vị trí, có đèn, công tắc xoay 2 [...]

Nút nhấn phi 22, phi 25, nút nhấn phi 30

Nút nhấn phi 22, phi 25, nút nhấn phi 30 Nút nhấn, công tắc xoay [...]

Nút nhấn kín nước, nút nhấn chống nước IP67

Nút nhấn kín nước, nút nhấn chống nước IP67, phi 22, nút nhấn kín nước [...]

CHAT 💬 ZALO