Cảm biến nhiệt độ - Can nhiệt

can nhiệt pt100, can nhiệt k, đầu dò nhiệt loại k, đầu dò nhiệt pt100, cảm biến nhiệt độ k, pt100

 • Cảm biến đo nhiệt độ

  2020-07-29 13:06:54
  Cảm biến đo nhiệt độ. Cung cấp các loại cảm biến đo nhiệt độ loai K, loại P100, J, R, PT1000, loại S. Cảm biến nhiệt độ loại T, đo nhiệt độ, cảm biến nhiệt độ đo axit, đo nhiệt độ axit hóa chất. Các loại can nhiệt loại T, cảm biến nhiệt độ là gì, cấu tạo cảm biến. Cảm biến đo nhiệt độ là gì? Là cảm biến được sử dụng để đo […]
  Xem chi tiết
 • Cảm biến nhiệt độ loại Pt100, K

  2019-11-08 01:20:53
  Cảm biến nhiệt độ loại Pt100, K,  can nhiệt J, can nhiệt, đầu dò nhiệt K, Pt100. Cảm biến nhiệt độ loại Pt100, K, Cảm biến đo nhiệt độ loại K, Pt100, Cảm biến nhiệt độ Pt100, cảm biến nhiệt độ K, đầu dò nhiệt loại K, Pt100, Can nhiệt pt1000, cảm biến nhiệt độ […]
  Xem chi tiết
 • Can nhiệt PT100 đôi, Pt100 kép, can nhiệt Pt1000

  2018-11-08 13:50:41
  Can nhiệt PT100 đôi, Pt100 kép, can nhiệt Pt1000. Can nhiệt PT100 đôi, Pt100 kép, can nhiệt Pt1000, K, can nhiệt, đầu dò nhiệt loại Pt100, Pt1000, can nhiệt Korea , can nhiệt PT đôi, Cung cấp các loại can nhiệt, các loại đầu dò loại K, Pt100, Pt1000, các loại can nhiệt đôi, Can […]
  Xem chi tiết
 • Can nhiệt Pt100, K, đầu dò nhiệt loại Pt100, K

  2019-10-12 13:32:37
  Can nhiệt Pt100, K, đầu dò nhiệt loại Pt100, K, can nhiệt pt100, can nhiệt K, đầu dò nhiệt pt100, đầu dò nhiệt K, cảm biến nhiệt độ loại K, cảm biến nhiệt độ pt100 Vikor sensor. Can nhiệt DC Thermocouple, cảm biến đo nhiệt độ axit. Các loại đầu dò, can nhiệt, can nhiệt […]
  Xem chi tiết
 • Can nhiệt loại K

  2020-10-04 03:50:05
  Can nhiệt loại k, can nhiệt K đầu củ hành, can sứ K.  Korea, can nhiệt sứ, can nhiệt J, Can nhiệt R, Can nhiệt S. Cảm biến nhiệt J, dò nhiệt J, can nhiệt titan, cảm biến nhiệt độ titan. Cung cấp Can nhiệt, đầu dò nhiệt đầu củ hành, can nhiệt K Korea, […]
  Xem chi tiết
 • Can nhiệt Pt100 Korea

  2018-11-08 12:58:47
  Can nhiệt pt100, can nhiệt loai K. Can nhiệt Pt100, can nhiệt đầu củ hành, can nhiệt pt100 loại 3 dây, can nhiệt pt100 loại 6 dây (Pt100 đôi). Cảm biến nhiệt độ Pt100, hay còn gọi là cảm biến nhiệt điện trở hoặc RTD, Pt100 có loại 2 dây, 3 dây(thông dụng), 6 dây […]
  Xem chi tiết

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

 • pro_3
 • pro_4
 • pro_5
 • pro_6
 • pro_7
 • pro_8
 • pro_9
 • pro_9