Lưu trữ Danh mục: Bộ Nguồn

Bộ nguồn 24vdc, bộ nguồn 48vdc, bộ nguồn 12vdc, bộ nguồn 5vdc, bộ nguồn 24vdc 5A, 10A, bộ nguồn 12VDC 5A, 10A, bộ nguồn 20A, 220VDC, 110VAC, 110VDC

Bộ nguồn 3 pha 380VAC sang 24VDC 10A, 20A, 40A

Bộ nguồn 3 pha 380VAC sang 24VDC 10A, 20A, 40A. HIỆN TẠI BỘ NGUỒN 380V [...]

Bộ Nguồn 12VDC, bộ nguồn 220VAC, 220VDC sang 12VDC

Bộ Nguồn 12VDC, bộ nguồn 220VAC, 220VDC sang 12VDC. Bộ nguồn 12VDC, Bộ nguồn 220VAC, [...]

Bộ nguồn 48VDC, Bộ nguồn 220VAC, 220vDC sang 48VDC

Bộ nguồn 48VDC, Bộ nguồn 220VAC, 220vDC sang 48VDC. Bộ nguồn 48VDC, Bộ nguồn 220VAC, [...]

Bộ nguồn 24vdc 10A, bộ nguồn 24vdc 20A, bộ nguồn 5A

Bộ nguồn 24vdc 10A, bộ nguồn 24vdc 20A. Bộ nguồn 24vdc 10A, bộ nguồn 24vdc [...]

Bộ nguồn 5VDC 10A, bộ nguồn 5VDC 60W

Bộ nguồn 5VDC 10A, bộ nguồn 5VDC 60W Bộ nguồn 5VDC 5A, bộ nguồn 5VDC [...]

Bộ nguồn 12VDC 5A, Bộ nguồn 12VDC 10A

Bộ nguồn 12VDC 5A, Bộ nguồn 12VDC 10A, bộ nguồn ngõ ra 12VDC, bộ nguồn 220VAC, 220VDC, 110VAC, 110VDC sang 12VDC, bộ nguồn 12vdc. bộ nguồn 12vdc din-rail. Bộ nguồn 12vdc Switching với thiết kế chắc [...]

CHAT 💬 ZALO