Lưu trữ Danh mục: Dây bù nhiệt

Dây bù nhiệt Pt100, K, R, S, dây bù nhiệt chóng nước PVC, Pt100, K, dây bù nhiệt chịu nước, dây bù nhiệt K, Pt100, R

Dây diện nhiều lõi 4×0.2, 4×0.3, 5×0.2, 5×0.3, 3×0.3, 6×0.2

Dây diện nhiều lõi 4×0.2, 4×0.3, 5×0.2, 5×0.3, 3×0.3, 6×0.2. Cung cấp các loại dây diện nhiều lõi 4×0.2, 4×0.3, 5×0.2, 5×0.3, 3×0.3, 6×0.2, [...]

Dây bù nhiệt, dây bù nhiệt loại K, Pt100, R

Dây bù nhiệt, dây bù nhiệt loại K, Pt100, R – KOREA. Dây bù nhiệt [...]

CHAT 💬 ZALO