Lưu trữ Danh mục: Cảm biến tiệm cận

cảm biến tiệm cận của hãng Carlo Gavazzi, phi 12, phi 18, phi 30, cảm biến tiệm cận analog, output 4-20ma

Cảm biến đo độ dịch chuyển, xê dịch, rung động

Cảm biến đo độ dịch chuyển, xê dịch, rung động, cảm biến đo độ xê [...]

Cảm biến tiệm cận, cảm biến từ phát hiện kim loại, đếm số lượng

Cảm biến tiệm cận, cảm biến từ phát hiện kim loại, đếm số lượng Cung [...]

Cảm biến tiệm cận, cảm biến proximity

Cảm biến tiệm cận, cảm biến từ – proximity. Cảm biến tiệm cận – proximity, cảm biến từ, cảm biến proximity M3, [...]

Cảm biến tiệm cận analog, cảm biến từ 0-10VDC

Cảm biến tiệm cận analog, cảm biến từ 0-10vdc, có tín hiệu ngõ ra là [...]

CHAT 💬 ZALO