Cảm biến tiệm cận

cảm biến tiệm cận của hãng Carlo Gavazzi, phi 12, phi 18, phi 30, cảm biến tiệm cận analog, output 4-20ma

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

  • pro_3
  • pro_4
  • pro_5
  • pro_6
  • pro_7
  • pro_8
  • pro_9
  • pro_9