Cảm biến đo Oxy - O2

Cảm biến đo khí O2, đo nồng độ khí Oxy, ngõ ra 4-20mA, 0-10VDC, RS485. Cảm biến đo Oxy chuẩn công nghiệp, đo khí O2 trong không khí.

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

  • pro_3
  • pro_4
  • pro_5
  • pro_6
  • pro_7
  • pro_8
  • pro_9
  • pro_9