Lưu trữ Danh mục: Relay Kiếng, Relay trung gian

Relay Kiếng, relay trung gian, 12VDC, 12VAC, 6VDC, relay trung gian 24VDC, 24VAC, relay kiếng 48VDC, 48VAC, 110VDC, 110VAC, và 220VDC. relay kiếng Carlo Gavazzi.

Relay kiếng, relay trung gian, rơ le kiếng

Relay kiếng, relay trung gian, rơ le kiếng. Relay kiếng, relay trung gian, rơ le kiếng, role kiếng 12VAC, 220VAC, 12VDC, relay 24VDC role trung gian 48VAC, 110VAC, relay kiếng chất lương cao. Cung cấp các loại relay kiếng, [...]

CHAT 💬 ZALO