Lưu trữ Danh mục: Relay bán dẫn

Relay bán dẫn, relay bán dẫn 1 pha, relay bán dẫn 3 pha, relay bán dẫn điện áp DC, relay bán dẫn 250A, 150A, relay bán dẫn analog, relay bán dẫn carlo gavazzi

Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha 3 pha

Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha 3 pha. Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha 3 pha, bộ điều khiển công suất điện trở, bộ điều chỉnh độ [...]

Relay bán dẫn, SSR ngõ vào điều khiển 4-20mA và 0-10VDC

Relay bán dẫn, SSR ngõ vào điều khiển 4-20mA và 0-10VDC. Relay bán dẫn, SSR [...]

Dimmer đèn công suất lớn, dimmer công suất cao

Dimmer đèn công suất lớn, dimmer công suất cao. Dimmer đèn công suất lớn, dimmer [...]

Bộ điều khiển thyristor 1 pha 3 pha SCR

Bộ điều khiển thyristor 1 pha 3 pha SCR, bộ điều khiển công suất thyristor, [...]

Bộ điều khiển SCR, bộ điều khiển điện trở 3 pha

Bộ điều khiển SCR, bộ điều khiển điện trở 3 pha. Bộ điều khiển SCR, [...]

Relay bán dẫn điều khiển bằng biến trở, 4-20mA, 0-10VDC

Relay bán dẫn điều khiển bằng biến trở, 4-20mA, 0-10VDC Relay bán dẫn điều khiển [...]

Relay bán dẫn 1 pha 100A, 150A, 250A, 120A, 300A, 400A

Relay bán dẫn 1 pha 150A, 250A, 120A, 300A, 400A, role bán dẫn 1 pha [...]

CHAT 💬 ZALO