Monitor
banner-jack-vuong
banner jack sensor
bn vikor
bnjack t

Bài viết mới

Công tắc xoay 3 vị trí có đèn

iếp điểm: 1NO + 1NC, 2NO, 2NC Dòng định mức: 250V 10A. Tiêp chuẩn IP: [...]

1 Các bình luận

Ống khí nén chịu tia lửa điện

Yên tâm sản xuất với Ống khí nén chịu tia lửa điện. Tăng hiệu quả, [...]

Biến dòng analog DC ngõ ra 4-20mA

Biến dòng DC ngõ ra 4-20mA analog, biến dòng 0-5ADC, 0-10ADC, 0-20ADC, 0-30ADC, 0-50ADC, 0-100ADC [...]

Thu thập dữ liệu độ ẩm

Phần mềm thu thập dữ liệu độ ẩm, nhiệt độ, quản lý theo dõi và [...]

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-100V sang 4-20mA, 0-10VDC

Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-100V sang 4-20mA, 0-10VDC, 0-100VDC, 0-500VDC sang 4-20mA, 0-10VDC. Chuyển [...]

Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10VDC sang 4-20mA

Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10VDC sang 4-20mA. Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10VDC sang [...]

Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-500V sang 4-20mA

Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-500V sang 4-20mA. Cung cấp chuyển đổi 0-500V sang 4-20mA, [...]

Bộ chuyển đổi tín hiệu PT100, K sang 4-20mA, 0-10VDC

Bộ chuyển đổi tín hiệu PT100, K sang 4-20mA, 0-10VDC Bộ chuyển đổi tín hiệu [...]

Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-5A sang 4-20mA, 0-10VDC

Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-5A sang 4-20mA. Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-5Adc sang 4-20mA, [...]

Bộ chuyển tín hiệu 4-20mA sang 0-10VDC

Bộ chuyển tín hiệu 4-20mA sang 0-10VDC Cung cấp Chuyển đổi tín hiệu analog 0-10VDC, [...]

Cảm biến đo độ ẩm

Cảm biến nhiệt độ ngõ ra 4-20mA, 0-10vdc, RS485

Cảm biến nhiệt độ ngõ ra 4-20mA, 0-10vdc, RS485. Cảm biến nhiệt 4-20mA, cảm biến [...]

Đồng hồ hiển thị độ ẩm

Cung cấp Đồng hồ hiển thị độ ẩm, Bộ màn hình hiển thị độ ẩm không [...]

Cảm biến đo ẩm trong đường ống

Cảm biến đo ẩm trong đường ống gió AHU, cảm biến đo nhiệt độ đường [...]

Cảm biến đo ẩm không khí trong đường ống gió

Cảm biến đo độ ẩm không khí. Cung cấp Cảm biến đo ẩm, cảm biến [...]

Cảm biến đo và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm không khí RS485

Cảm biến đo và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm Cung cấp Cảm biến đo độ ẩm, kết [...]

Cảm biến đo ẩm và nhiệt độ phòng

Cảm biến đo ẩm. Cung cấp cảm biến độ ẩm và nhiệt độ không khí trong [...]

BỘ HIỂN THỊ TÍN HIỆU

Màn hình hiển thị nhiệt độ

Máy hiển thị nhiệt độ, thiết bị hiển thị nhiệt độ, màn hình đo nhiệt [...]

Bộ hiển thị mức nước, bộ hiển thị mức chất lỏng

Bộ hiển thị mức nước, bộ hiển thị mức chất lỏng. Màn hình hiển thị [...]

Bộ hiển thị độ ẩm, đồng hồ đo độ ẩm

Bộ hiển thị độ ẩm, đồng hồ đo độ ẩm. Màn hình hiển thị độ [...]

Bộ hiển thị điện áp 0-220V, 0-500V, đồng hồ đo điện áp

Bộ hiển thị điện áp 0-220V, 0-500V, đồng hồ đo điện áp 0-100V, 0-10VDC, hiển [...]

Bộ hiển thị nhiệt độ, màn hình hiển thị nhiệt

Bộ hiển thị nhiệt độ PT100, K, R, S, thiết bị hiển thị nhiệt. Đồng [...]

Bộ hiển thị dòng điện 0-5A, 0-1A

Bộ hiển thị dòng điện 0-5A, 0-1A. Màn hình hiển thị dòng từ biến dòng [...]

Bộ hiển thị tín hiệu analog kích thước nhỏ mini 4-20mA

Bộ hiển thị tín hiệu analog kích thước nhỏ mini 4-20mA. Bộ hiển thị 4-20mA [...]

Bộ hiển thị tín hiệu, bộ hiển thị số 4-20mA, 0-10vdc

Bộ hiển thị tín hiệu, bộ hiển thị số, 4-2mA, 0-10Vdc, tín hiệu, 0-5A, 0-220vac, hiển [...]