Lưu trữ Danh mục: Điện trở đốt nóng

Điện trở đốt, điện trở đun nước, điện trở sấy, điện trở nhiệt, điện trở cho lò nướng, điện trở ra một đầu, điện trở 3 pha, 1 pha, điện trở xả biến tần.

Điện trở xả, điện trở thắng cho biến tần

Điện trở xả, điện trở thắng cho biến tần. Điện trở xả, điện trở thắng cho biến tần, điện trở xả 150 ohm, 3000w, 3kw, 100 [...]

Điện trở đốt, điện trở đun nước, điện trở sấy

Điện trở đốt, điện trở đun nước, điện trở sấy, điện trở nhiệt, điện trở cho lò nướng, điện trở ra một đầu, điện trở 3 pha, 1 pha, điện trở xả biến tần. HIỆN TẠI ĐIỆN TRỞ ĐÃ [...]

CHAT 💬 ZALO