Lưu trữ Danh mục: Van điều khiển tuyến tính

van điều khiển tuyến tính, van tuyến tính, điều khiển, van dieu khien, tuyen tinh

Van điều khiển áp suất

Van điều khiển áp suất, van điều khiển tuyến tính, van điều khiển nhiệt độ. [...]

Van điều chỉnh khí nén, van tiết lưu bằng điện

Van điều chỉnh khí nén. Tín hiệu analog, 4-20mA, van tiết lưu khí nén, van điều chỉnh [...]

Bộ điều chỉnh áp suất khí nén tuyến tính

Bộ điều chỉnh áp suất khí nén tuyến tính Cung cấp van điều chỉnh áp suất [...]

Van điều khiển nhiệt độ, áp suất hơi, lò hơi

Van điều khiển nhiệt độ, van điều khiển áp suất hơi, lò hơi. HIỆN TẠI [...]

Van bi inox 2 ngã, 3 ngã điều khiển khí nén

Van bi inox 2 ngã, van 3 ngã điều khiển khí nén. van bi inox [...]

Bộ chuyển đổi 4-20mA sang khí nén kPa, bar

Bộ chuyển đổi 4-20mA sang khí nén kPa, bar, PSI Bộ chuyển đổi 4-20mA sang [...]

Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 3-15 PSI

Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 3-15 PSI Cung cấp  chuyển đổi 4-20mA sang 3-15 [...]

Van điều khiển tuyến tính bằng khí nén

Van điều khiển tuyến tính bằng khí nén Van điều khiển tuyến tính bằng khí [...]

Van điều khiển vô cấp tuyến tính bằng điện

Van điều khiển vô cấp tuyến tính bằng điện Cung cấp Van điều khiển vô [...]

Bộ điều khiển đóng mở van bướm tuyến tính

Bộ điều khiển đóng mở van bướm tuyến tính  HIỆN TẠI VAN ĐÃ KHÔNG CÒN [...]

Van điều khiển tuyến tính – van analog

Van điều khiển tuyến tính HIỆN TẠI VAN ĐÃ KHÔNG CÒN HÀNG Van điều khiển [...]

Van tiết lưu khí nén tuyến tính – Analog

Van tiết lưu khí nén tuyến tính   Cung cấp van tiết lưu . Là bộ [...]

CHAT 💬 ZALO