Lưu trữ Danh mục: Cảm biến điện dung

cảm biến điện dung, cảm biến điện dung chịu nhiệt cao, cảm biến điện dung do mức nước, mức dầu

Cảm biến báo mức xi măng, bột cám, mức muối

Cảm biến báo mức xi măng, bột cám, báo mức hạt nhựa, cảm biến báo mức bột cám, cảm biến báo mức chất rắn, bột gỗ, cát, cảm biến báo mức đầy, báo mức cạn. bột gỗ, cát, cảm biến báo mức đầy, báo mức [...]

Cảm biến điện dung chịu nhiệt cao

Cảm biến điện dung chịu nhiệt cao, cảm biến điện dung. Thân được làm bằng [...]

CHAT 💬 ZALO