Cảm biến điện dung

cảm biến điện dung, cảm biến điện dung chịu nhiệt cao, cảm biến điện dung do mức nước, mức dầu

 • Cảm biến báo mức xi măng, bột cám, mức muối

  2022-09-29 10:20:15
  Cảm biến báo mức xi măng, bột cám, báo mức hạt nhựa, cảm biến báo mức bột cám, cảm biến báo mức chất rắn, bột gỗ, cát, cảm biến báo mức đầy, báo mức cạn. bột gỗ, cát, cảm biến báo mức đầy, báo mức cạn điện dung, cảm biến báo mức nước. Là cảm biến báo mức điện dung thiết kế chuyên dùng cho ứng dụng báo mức các loại chất rắn, chất lỏng, và các chất dạng hạt nhựa. Ứng dụng nhiều trong […]
  Xem chi tiết
 • Cảm biến điện dung chịu nhiệt cao

  2019-03-22 15:28:39
  Cảm biến điện dung chịu nhiệt cao, cảm biến điện dung. Thân được làm bằng teflon, được sử dụng trong môi trường có nhiệt độ cao, phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng, sản phẩm có núm điều chỉnh khoảng cách từ 4-15mm, cảm biến được sử dụng để phát hiện các vật kim loại, […]
  Xem chi tiết

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

 • pro_3
 • pro_4
 • pro_5
 • pro_6
 • pro_7
 • pro_8
 • pro_9
 • pro_9