Cảm biến báo mức chất rắn

 • Cảm biến báo mức chất rắn dạng xoay

  2020-08-24 15:08:03
  .Cảm biến báo mức chất rắn dạng xoay Cung cấp các loại cảm biến báo mức chất rắn dạng xoay. Cảm biến báo mức Rotory level, thiết bị báo mức rắn.  Cảm biến báo mức chất rắn kiểu cánh quay. Công tắc báo mức. cảm biến báo mức hạt nhựa dạng xoay. Là loại cảm biến báo mức dạng xoay được thiết kế dành riêng cho báo mức các loại chất rắn.  Như là, bột […]
  Xem chi tiết
 • Cảm biến báo mức

  2020-09-03 02:09:59
  Cảm biến báo mức. Các loại Cảm biến báo mức, cảm biến đo  chất rắn, báo chất lỏng, cảm biến báo mức dầu. Cảm biến đo mức bột, hạt nhựa, báo mức dạng xoay, siêu âm, phao, đo mức dạng siêu âm, dạng quang, báo mức dạng điện dung. Cung cấp các loại cảm biến […]
  Xem chi tiết
 • Cảm biến báo mức xi măng, bột cám, mức muối

  2020-07-23 10:05:20
  Cảm biến báo mức xi măng, bột cám, báo mức hạt nhựa, cảm biến báo mức bộtcám, cảm biến báo mức chất rắn, bột gỗ, cát, cảm biến báo mức đầy, báo mức cạn. bột gỗ, cát, cảm biến báo mức đầy, báo mức cạn điện dung, cảm biến báo mức nước. Là cảm biến báo mức điện dung thiết kế chuyên dùng cho ứng dụng báo mức các loại chất rắn, chất lỏng, và các chất dạng hạt nhựa. Ứng dụng nhiều trong báo […]
  Xem chi tiết

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

 • pro_3
 • pro_4
 • pro_5
 • pro_6
 • pro_7
 • pro_8
 • pro_9
 • pro_9