Cảm biến đo nhiệt độ hóa chất

Họ cảm biến: Tùy chọn, PT100, PT1000, K.

Kích thước ống bọc teflon: Phi 6, phi 8, phi 10.

Chiều dài dây đo: 2 mét, 3 mét, 5 mét… 10 mét.

Nhiệt độ hoạt động: -50~150 độ hoặc -200~300 độ.

Danh mục:

CHAT 💬 ZALO